Kontraktstyring

Kontraktstyring til effektivisering af arbejdsgange og hurtigt overblik over forpligtigelser. 

Kontrakter har en enorm indvirkning på din virksomheds indtægter og overholdelse af regler

Kontraktadministration er et af de mest kritiske aspekter ved at administrere dine forretningsforbindelser. Det er meget vigtigt at bruge det rette system til kontraktstyring. Standardløsninger inden for kontraktstyringssystemer opfylder ofte organisatoriske behov mere effektivt end at opbygge et brugerdefineret kontraktstyringssystem.

Ofte mangler virksomheder i dag overblik over deres kontrakter, hvem de har indgået dem med samt udløb på kontrakter og det kan ofte vise sig at være dyrt. Vores kontraktstyringssystem er en løsning til oprettelse, revision og godkendelse af kontrakter, som er med til at sikre sammenhæng, gennemsigtighed og ansvarlighed. Den er samtidig også mulig at skalerer efterhånden som jeres behov udvikler sig. Mulighed for også at integrer med jeres eksisterende virksomhedssystemer er også en mulighed eksempelvis jeres økonomisystem (ERP) hvor stamdata på kunder og leverandører ofte er styret. Med kontraktstyring via M-Files er Integration til Microsoft Office pakken standard i kontraktstyringssystemet, hvilket også gør at e-mail korrespondence automatisk kan gemmes på en bestemt kontraktsag og dette gælder også for udgående e-mail korrespondance. Automatisk versionsstyring er også standard i kontraktstyringssystemet. AI (artificial intelligence) er også en mulighed til vores kontraktstyringssystem, som hjælper med klassificering og genkendelse af dokumenter og kontrakter.

Få overblik over løsningen! Læs mere om kontraktstyring i vores brochure

Torben Schmidt Kristensen

Torben Schmidt Kristensen

Salgs- & markedschef

Tlf. 2762 4100
tsk@edh-tech.dk

M-Files Kontraktstyringssystem supporterer hele livscyklusen af en kontrakt fra start til arkivering!

  • Indlede og anmode: Kontraktanmodning-skabeloner kan oprettes for at strømline initieringsprocessen. Skabelonbiblioteket indeholder godkendte og versionerede kontraktskabeloner
  • Udkast og forhandle: Under udarbejdelsen og forhandlingsprocessen er udkastet versionstyret. Microsoft Office og Office 365 integration er med til at fremme samarbejdet
  • Gennemgå og godkende: Fleksible arbejdsgange tillader flere trins gennemgang og godkendelser
  • Underskriv elektronisk: Dokumenter kan underskrives via elektronisk underskriftløsning og via M-Files mobile APP
  • Udfør: Delmål (milepæle) forpligtelser og udfordringer håndteres med automatiske opgaver og adviseringer
  • Administrer: Kontrakter indekseres med nøglemetadata som Kunder, projekter eller egenskaber for at hjælpe med at organisere indhold dynamisk. Ændringer, vedhæftede filer og andre relaterede dokumenter kan knyttes til hovedkontrakten og kan dynamisk sporer status, udløb og andre milepæle
  • Søg og hent: Advancerede søgninger og fleksible visninger sikrer hurtig visning af kontrakter
  • Forny og arkiver: Automatiser manuel fornyelse og arkiveringsprocesser. Giver også adviseringer om udløb af kontrakter

E-Book – 6 steps til at automatisere og effektivisere kontraktstyring i virksomheden

Denne eBook beskriver 6 trin, virksomheder kan benytte for at forenkle og automatisere håndteringen af kontrakter og tilknyttede processer. Dette giver mulighed for optimal kontraktstyring.

Contract management infografik

Næste generation af kontraktstyringssystemer giver mulighed for at automatisere kontraktstyringsprocesser, samtidig med at risikoen mindskes. Denne infografik illustrerer kontraktstyringssytemet og selve processen omkring kontraktstyringen.

 

Har I brug for rådgivning og information om, hvordan jeres virksomhed kan spare tid på dokumenthåndtering. Kontakt os her eller ring på 7020 0760