Kontraktstyring

En cloud baseret Out-Of-The-Box løsning til effektivisering af kontraktstyring og overholdelse af regler.

Kontrakter har en enorm indvirkning på din virksomheds indtægter og overholdelse af regler

Kontraktadministration er et af de mest kritiske aspekter ved at administrere dine forretningsforbindelser. Det er meget vigtigt at bruge det rette system til kontraktstyring. Standardløsninger og out-of-the-Box kontraktstyringssystemer opfylder ofte organisatoriske behov mere effektivt end at opbygge et brugerdefineret kontraktstyringssystem.
Kontraktstyringssystemet er en løsning til oprettelse, revision og godkendelse af kontrakter, for at sikre sammenhæng, gennemsigtighed og ansvarlighed. Med den rette kontraktstyring får du overblik over de administrative udfordringer.

Få overblik over løsningen! Læs mere om kontraktstyring i vores brochure.

M-Files Kontraktstyringssystem supporterer hele livscyklusen af en kontrakt fra start til arkivering!

  • Indlede og anmode: Kontraktanmodning-skabeloner kan oprettes for at strømline initieringsprocessen. Skabelonbiblioteket indeholder godkendte og versionerede kontraktskabeloner
  • Udkast og forhandle: Under udarbejdelsen og forhandlingsprocessen er udkastet versionstyret. Microsoft Office og Office 365 integration er med til at fremme samarbejdet
  • Gennemgå og godkende: Fleksible arbejdsgange tillader flere trins gennemgang og godkendelser
  • Underskriv elektronisk: Dokumenter kan underskrives via elektronisk underskriftløsning og via M-Files mobile APP
  • Udfør: Delmål (milepæle) forpligtelser og udfordringer håndteres med automatiske opgaver og adviseringer
  • Administrer: Kontrakter indekseres med nøglemetadata som Kunder, projekter eller egenskaber for at hjælpe med at organisere indhold dynamisk. Ændringer, vedhæftede filer og andre relaterede dokumenter kan knyttes til hovedkontrakten og kan dynamisk sporer status, udløb og andre milepæle
  • Søg og hent: Advancerede søgninger og fleksible visninger sikrer hurtig visning af kontrakter
  • Forny og arkiver: Automatiser manuel fornyelse og arkiveringsprocesser. Giver også adviseringer om udløb af kontrakter

Video – Sådan opnår du professionel kontraktstyring med det optimale kontraktstyringssystem
Se mere i videoen herunder

 

Video – Sådan får du et intelligent elektronisk dokumenthåndteringsystem
Se mere i videoen herunder

 

E-Book – 6 steps til at automatisere og effektivisere kontraktstyring i virksomheden

Denne eBook beskriver 6 trin, virksomheder kan benytte for at forenkle og automatisere håndteringen af kontrakter og tilknyttede processer. Dette giver mulighed for optimal kontraktstyring.

Contract management infografik

Næste generation af kontraktstyringssystemer giver mulighed for at automatisere kontraktstyringsprocesser, samtidig med at risikoen mindskes. Denne infografik illustrerer kontraktstyringssytemet og selve processen omkring kontraktstyringen.

Fortæl os om jeres udfordringer her eller ring på 7020 0760 – så har vi også en løsning til jer