ediva elektronisk fakturahåndtering

Med elektronisk fakturahåndtering sparer du tid og minimerer risiko og fejl

ediva er et dansk udviklet elektronisk fakturahåndteringssoftware, som er lanceret i 2007 på det danske marked. ediva kan effektivt hjælpe virksomheder med at få kontrol over processer og arbejdsgange i forbindelse med virksomhedens fakturaer, indkøb samt andet dokumentation.

Godkend fakturaer direkte fra Desktop, Web eller Mobile enheder (Smartphone. Tablet) er standard funktionalitet i ediva.

Match dine indkøb fra ERP-system via ediva Indkøb, som automatisk synkroniserer indkøbsordrer og automatisk foretager match og kontrol af fakturaer med indkøbsordrer.

Ediva Capture er en Intelligent, som bruges som dataafløftning direkte integreret i ediva software og afløfter data fra PDF-fakturaer og OCR genkender.

De primære ediva moduler

ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk fakturahåndtering!

Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet er funktionerne til at gøre behandlingen af bilagene lettere tilstede.

Download produktblad

Automatisk afløftning af data fra fakturaer, integreret direkte i ediva, hvor kunden får samme brugergrænseflade.

Capture automatiserer arbejdsgangene med scanning, fortolkning og arkivering af fakturadata.

Uanset hvordan fakturaerne kommer ind i din virksomhed – på papir eller i en eller anden elektronisk form – så udtrækker edivaCapture intelligent den vigtige information og validerer den ud fra et foruddefineret regelsæt. Supporterer en eller flere varelinjer.

Download produktblad

Igen Igen og Igen!

Bruger I ressourcer på, at gentaste de samme fakturaer, fra de samme kreditorer igen og igen?

Dette kan ediva elektronisk fakturahåndtering automatisere væsentligt!

Download produktblad

Hvem skal godkende/modtage hvad?

Bruger I for mange ressourcer, på at finde den rette medarbejder til, at godkende/modtage specifikke fakturaer/dokumenter?

Download produktblad

Hvem, hvad eller hvor?

Genfinding af et dokument alene ud fra ganske få kriterier, kan være en næsten uoverskuelig opgave.

Med OCR fritekstsøgning er det hurtigt, at genfinde dokumentet ud fra ét eller flere stikord!

Download produktblad

Vil I afskaffe papir tyranniet?

Vil I gå det offentlige i bedene og benytte samme lette og overskuelige format for modtagelse af faktura og anden dokumentation.

Download produktblad

For mange gange fat i det samme bilag?

Ofte er det en lang og ressourcekrævende arbejdsgang fra modtagelse til betaling af fakturaer.

Denne proces kan optimeres væsentligt med ediva elektronisk fakturahåndtering!

Download produktblad

Fortæl os om jeres udfordringer her eller ring på 7020 0760 – så har vi også en løsning til jer