ediva capture

Capture – intelligent software som effektiviserer trivielt tastearbejde (Artificial Intelligence)

Træt af trivielt tastearbejde i arbejdstiden i forbindelse med: Formularer, kontrakter, serviceaftaler, certifikater, fakturaer, følgesedler, indkøbsordrer m.m.

Capture er et intelligent software som effektiviserer arbejdsgange.

Softwaren søger automatisk efter de søgeord, som verificeres og administreres af brugeren, og herefter overtager ediva Capture automatisk tastearbejdet – simpelt og nemt.

Minimering af tastefejl, hurtigere proces af forretningsdokumenter og arkivering.

Kan også tilknytte bilag andre dokumenter, eks. følgeseddel som skal tilknyttes en faktura i samme arbejdsgang som afløftningen af data, er også muligt med Capture!

Vi integrerer med ERP, CRM, Workflow eller andre virksomhedssystemer.

Capture håndterer også flere selskaber i samme view.

De primære ediva moduler

ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk fakturahåndtering!

Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet er funktionerne til at gøre behandlingen af bilagene lettere tilstede.

Download produktblad

Automatisk afløftning af data fra fakturaer, integreret direkte i ediva, hvor kunden får samme brugergrænseflade.

Capture automatiserer arbejdsgangene med scanning, fortolkning og arkivering af fakturadata.

Uanset hvordan fakturaerne kommer ind i din virksomhed – på papir eller i en eller anden elektronisk form – så udtrækker edivaCapture intelligent den vigtige information og validerer den ud fra et foruddefineret regelsæt. Supporterer en eller flere varelinjer.

Download produktblad

Igen Igen og Igen!

Bruger I ressourcer på, at gentaste de samme fakturaer, fra de samme kreditorer igen og igen?

Dette kan ediva elektronisk fakturahåndtering automatisere væsentligt!

Download produktblad

Hvem skal godkende/modtage hvad?

Bruger I for mange ressourcer, på at finde den rette medarbejder til, at godkende/modtage specifikke fakturaer/dokumenter?

Download produktblad

Hvem, hvad eller hvor?

Genfinding af et dokument alene ud fra ganske få kriterier, kan være en næsten uoverskuelig opgave.

Med OCR fritekstsøgning er det hurtigt, at genfinde dokumentet ud fra ét eller flere stikord!

Download produktblad

Vil I afskaffe papir tyranniet?

Vil I gå det offentlige i bedene og benytte samme lette og overskuelige format for modtagelse af faktura og anden dokumentation.

Download produktblad

For mange gange fat i det samme bilag?

Ofte er det en lang og ressourcekrævende arbejdsgang fra modtagelse til betaling af fakturaer.

Denne proces kan optimeres væsentligt med ediva elektronisk fakturahåndtering!

Download produktblad

Fortæl os om jeres udfordringer her eller ring på 7020 0760 – så har vi også en løsning til jer